Sedan 2015-10-02 ägs Motala Train av Alstom och är därmed en del av Alstom Nordic. Från och med 2018-04-01 upphör Motala Train som legalt bolag och uppgår därmed helt i Alston Norden Vid frågor vänligen kontakta någon av nedanstående personer. För mer information, se Alstom Norden.          
 

Björn Asplund, VD

Telefon 08-723 65 99, 070-25 49 482

björn.asplund@alstomgroup.com

 

Björn Olsson, Operativ chef

Telefon: 070-216 90 99

bjorn.olsson@alstomgroup.com

 

Anders Påhlson. Marknadschef

Telefon: 070-303 69 64

anders.pahlson@alstomgroup.com

 

Anna Rapp, Ekonomi

Telefon: 072-009 54 45

anna.rapp@alstomgroup.com

 

Lars Skog, Chef Supply Chain

Telefon 070-59 80 666

lars-e.skog@alstomgroup.com

 

Marcus Bylund, Produktionschef
Telefon 070-401 43 70
marcus.bylund@alstomgroup.com

 

Antonia Krogius, Personalchef
Telefon: 08-723 65 90

antonia.krogius@alstomgroup.com

 

Lars Vikner, Kvalitets- miljö- och säkerhetschef
Telefon: 070-22 99 118

lars.vikner@alstomgroup.com

         
             

© Copyright Motala Train AB
Motala Train / Box 950 / 591 29 Motala / E-post info@motalatrain.se
Besöksadress: Linjegatan 14