Sedan 2015-10-02 ägs Motala Train av Alstom och är därmed en del av Alstom Nordic. Den 12 oktober 2018 upphörde Motala Train AB som legal enhet och blev därmed fullt ut en integrerad del av Alstom Transport AB. Vid frågor vänligen kontakta någon av nedanstående personer. För mer information, se Alstom Norden.          
 

Björn Asplund, VD

Telefon 08-723 65 99, 070-25 49 482

björn.asplund@alstomgroup.com

 

Björn Olsson, Sitechef

Telefon: 070-216 90 99

bjorn.olsson@alstomgroup.com

 

Anders Påhlson. Parts

Telefon: 070-303 69 64

anders.pahlson@alstomgroup.com

 

Richard von Börtzell, Project Manager

Telefon: 08-723 32 13

richard.v.bortzell@alstomgroup.com

 

Anna Rapp, Site Controller

Telefon: 072-009 54 45

anna.rapp@alstomgroup.com

 

Lars Skog, Supply Chain Manager

Telefon 070-59 80 666

lars-e.skog@alstomgroup.com

 

Marcus Bylund, Production manager
Telefon 070-401 43 70
marcus.bylund@alstomgroup.com

 

Susanne Lind, HR Manager
Telefon: 070-303 39 48

susanne.lind@alstomgroup.com

 

Johannes Khawsho, Engineering Manager

Telefon: 070-792 91 13

johannes.khawsho@alstomgroup.com

 

Lars Vikner, Q, EHS, RWS
Telefon: 070-22 99 118

lars.vikner@alstomgroup.com

         
             

© Copyright Motala Train AB
Motala Train / Box 950 / 591 29 Motala / E-post info@motalatrain.se
Besöksadress: Linjegatan 14